شرکت اپل نیروگاه خورشیدی خواهد ساخت

کمپانی اپل برای استفاده از انرژیهای پاک و غیر آلاینده و سبز ساخت یک نیروگاه خورشیدی در نزدیکی دیتا سنتر خود را آغاز کرده است. در حقیقت شرکت اپل ساخت یک نیروگاه خورشیدی بزرگ را در کارولینای شمالی آغاز کرده است. شرکت بزرگ کوپرتینو این نیروگاه را که ( پروژه مزرعه خورشیدی ...