شنیدن بدون استفاده از گوش با هدفون Batband

هدفون‎های Batband اجازه‎ی شنیدن بدون استفاده از گوش را می‎دهند . هدفون Batband از سه تراسنفورماتور، برای بازپخش امواج صوتی درون گوش داخلی کاربر از طریق استخوان‎های جمجمه، استفاده می‎کند.گوش دادن به موزیک از طریق هدفون‎ها می‎تواند باعث جداسازی فرد از سایر جهان اطراف او شود. هدفون‎های جدید Batband ولی به کاربر ...