پاهای فلزی ، زمین نشستن هلیکوپتر ها را تغییر می دهد

این پاهای فلزی می توانند طریقی را که هلیکوپتر ها بر زمین می نشینند را به طور کلی تغییر دهند اگر یک کار باشد که بتواند جلوه های ویژه و بدل کاری های فیلم های بالاتر از خطر را زیباتر و شگفت انگیز تر کند ، به طور ختم استفاده از ...