چگونه دو آیفون را با یک دستگاه کامپیوتر سینک کنیم

حتما تا به حال برای شما اپلی ها زیاد پیش اومده که بخواهید دو آیفون را با هم در یک کامپیوتر سینک (Sync) کنید و نتونستید؛ برای مثال میخواهید روی یک آیفون فقط برنامه بریزید و روی آیفون دیگر فقط آهنگ بریزید و نمیخواهید بخش های دیگر آیفون پاک بشه...اما ...