اتومبيل جديد هوندا قادر است برق خانه شما را تامين كند

شركت هوندا در نمايشگاه Tokyo Motor Show در روز سه شنبه ، از اولين اتومبيل سدان خودش كه از تكنولوزي جديد سوختي سلول هاي هيدروژني ، با نام سوخت واضح يا Clarity Fuel ، استفاده مي كند ، رونمايي كرد. با اين كه شركت هوندا از اواخر سال 1998 تا ...