روزنامه واشنگتن پست باز هم هک شد

این اولین باری نیست که هکر های عزیز لطف می کنند و مجله معتبر خبری واشنگتن پست را هک می فرمایند. در سه سال اخیر، این دومین هک است و در این یکی، متاسفانه یا خوشبختانه به نام های کاربری و رمز های عبور کارمندان هم دسترسی پیدا کردند که ...