کمپانی Twitch هم دیگر از فلش استفاده نمی‎کند

سرویس استریم کردن بازی‎ها یعنی Twitch روز 5 شنبه به اپل و دیگر کمپانی‎های تکنولوژی پیوست تا دیگر از قابلیت فلش کمپانی ادوبی استفاده نکند. این حرکت رها کردن استفاده از فلش به حالت مرحله به مرحله رخ خواهد داد ولی Twitch به جامعه‎ی مشتریان و طرفداران خود قول داده است ...