کمپانی Twitch هم دیگر از فلش استفاده نمی‎کند

سرویس استریم کردن بازی‎ها یعنی Twitch روز 5 شنبه به اپل و دیگر کمپانی‎های تکنولوژی پیوست تا دیگر از قابلیت فلش کمپانی ادوبی استفاده نکند.این حرکت رها کردن استفاده از فلش به حالت مرحله به مرحله رخ خواهد داد ولی Twitch به جامعه‎ی مشتریان و طرفداران خود قول داده است ...