اپل سورس کد پنهانی خود را برای برنامه نویسان باز می‎کند

به گزارش آی اپل سنتر اپل کتابخانه‎های پنهانی خود را برای توسعه دهندگان باز می‎کند که از آن‎ها برای حفاظت iOS و OS X استفاده می‎شده است اپل دیروز اعلام کرد که کتابخانه‎های پنهانی خود را برای توسعه دهندگان شخص ثالث باز کرده است، یعنی همان‎هایی که برای محافظت iOS و ...