بلک بری دیگر جزو گوشی های هوشمند نیست؟

بلک بری 10 بزودی معرفی میشود و "RIM" مدیر اجرایی یاهو ، خانم "Marissa Mayer" را به مراسم بزرگ معرفی گوشی "BlackBerry 10" در اوایل سال آینده دعوت نخواهد کرد. در روز سه شنبه خانم "Marissa Mayer" در یک مصاحبه با "Fortune" به صورت مکرر گفت که کمپانی او دارد از ...