همکاری کمپانی گوگل با شرکت Alphabet

طبق اعلام گوگل ، شرکت Alphabet تمام تمرکز خود را بر روی پروژه های جدید گوگل گذاشته است . گوگل اعلام کرده بود که قصد دارد توجه بیشتری به پروژه های رانندگی اتومبیل ها ، هواپیمای های بدون سر نشین و خدمات فیبر نوری داشته باشد که شرکت Alphabet با همکاری گوگل ...