هشدار Yahoo Weather قبل از بارش باران و برف به آیفون شما

Yahoo Weather در حال حاضر 15 دقیقه قبل بارش باران و برف به آیفون شما هشدار می فرستد اگر به روز رسانی اخیر برنامه آب و هوای یاهو را دریافت نمایید هرگز توسط برف و باران در محل زندگی خود غافلگیر نخواهید شد. علاوه بر این ، Yahoo Weather برای آیفون و ...