آموزش مقدماتی بازی پوکمون گو برای شروع (گام دوم)

در گام نخست آموزش مقدماتی بازی پوکمون گو برای شروع به آموزش دریافت بازی، ورود و مراحل ابتدایی بازی پرداختیم. حال با ما همراه باشید تا کمی به جلو برویم:1- از کجا می‎توانم پوکمون پیدا کنم....هدف بازی پوکمون گو سفر به اطراف است، یعنی گشتن در نواحی مختلف جغرافیایی به ...