ربات مسافر در سال 2016 وارد جاده ها می شود

ربات مسافر (hitchBot) ممکن است برای بار دوم ساخته شود ربات مسافر نام ربات بی حرکتی است  که توسط شرکتی کانادایی ساخته شده است این ربات با کمک افراد غریبه ای که در بین جاده ها هستند سفر می کرد و توانسته بود از ماربلند تا ماساچوست و کالیفرنیا را طی کند تا ...