آیفون 6 به همراه صفحه‌ای از یاقوت کبود فناناپذیر می‌شود

حدس و گمان‌های حول و اطراف آیفون 6 در حال حاضر بسیار زیاد شده‌اند، و نمی‌توان از هر چیزی در این دوره زمانی مطمئن شد و درست دانستن‌ این شایعات اکنون بیشتر از هر زمان دیگری دشوار شده است. یک تئوری که این روز‌ها بسیار شایع شده است، کنار گذاشتن ...