آی واچ اپل از ابتدا تا انتها بهمراه شایعات پیرامون

آی واچ به واقعیت می پیوندد. وای که چقدر دنیا زود می گذره، انگار نه انگار تا همین چند سال پیش کسی که یک گوشی معمولی آنتن 30 سانتی که جزء وسایل لوکس به حساب می آمد، داشت جزء پولدار ها به حساب می آمد! تا همین چند سال اخیر باید ...