آیپد و دزدی عجیب از مرکز تحقیقات مایکروسافت در کریسمس

امروز برای شما یک داستان جالب راجب آیپد داریم. اخیرا گزارشی منتشر شده است مبنی بر اینکه مایکرسافت در هفته اخیر با پلیس تماس گرفته است و گزارش دزدی در یکی از ساختمان های مرکز علمی اش در کالیفرنیا را داده است. این دزد یا دزدان بین 19 تا 26 دسامبر ...