بهبود بینایی به کمک چشم های مصنوعی

نخستین چشم های مصنوعی دنیا هم اکنون بر روی شبکیه تعداد زیادی از افراد نابینا و کم بینای دنیا متصل شده است و پس از این همه سال ، هم اکنون می توانیم احساسی را که افراد کم بینا از دیدن اشیاء دریافت می کنند را حس کنیم . افرادی که این چشم ها را …

بهبود بینایی به کمک چشم های مصنوعی ادامۀ مطلب »